FAQ - Často kladené otázky

Ako sa prihlásiť na plávanie?
V prípade záujmu prihlásiť sa ku nám na plávanie môžete tak urobiť telefonicky, zaslaním sms-správy, e-mailu, vyplnením formulára. Naše kontaktné údaje sú uvedené na webstránke v sekcii "Kontakt". Potrebné údaje sú meno dieťatka, jeho dátum narodenia a telefonický kontakt na rodiča. Druhou možnosťou je prihlásiť sa osobne na prevádzke v čase plávania, prípadne na úvodnom stretnutí.

Ako uhradiť poplatok (príspevok na plávanie)?
V prípade zaradenia do plávania, príspevok prosíme uhradiť pred jeho začiatkom v hotovosti, alebo bezhotovostným prevodom na náš účet IBAN: SK84 0200 0000 0036 3597 8057 ((VUB). V úhrade uveďte prosim ako variabilný symbol dátum narodenia dieťatka v tvare ddmmrrrr(d=deň, m=mesiac, r=rok) a do poznámky (popisu) uveďte jeho meno a priezvisko.

Čo zahŕňa príspevok, aká je jeho výška?
V cene je zahrnutá v prvom rade kvalifikovaná výuka pre Vás a Vaše dieťatko, vstup do bazéna a prislúchjúcich priestorov, prispôsobených k pobytu s malými deťmi, štandardne pre jedno dieťa a dospelý doprovod. Príspevok zahŕňa tiež vstup do sauny pre rodičov aj deti. Ďalej poskytnutie plaveckých pomôcok a hračiek, cca 32o C teplá voda, upravovaná podľa prísnejších kritérií, oproti bežným bazénom. Kvalita vody bola na základe jej rozboru schválená na účely plávania dojčiat a batoliat štátnou hygienou a je pravidelne monitorovaná jej pracovníkmi.
Aktuálna výška príspevku je zverejnená na našich stránkach v sekcii "Naše kurzy".

V akom veku dieťaťa môžeme navštevovať plavecké jasličky MOKO?
Naše plavecké jasličky môžete navštevovať s deťmi vo veku od troch mesiacov do troch rokov. Tiež organizujeme výukové aj súťažné plávanie pre staršie deti.

Čo si treba priniesť na lekciu?
Dospelé osoby plavky, 2 uteráky, mydlo, šlapky vhodné do prostredia plavárne. Pre deti plienky do vody, ak sa dieťa s istotou pýta na WC plavky, 2 uteráky, detské mydlo, ak dieťa už chodí, vhodné šlapky. Doporučujeme tiež pleťové mlieko, náhradné pančuchy a tričko, čaj v plastovej flaši.

Radi by sme chodili plávať v zimných mesiacoch, ale bojíme sa že dieťa ochorie. Nezaznamenali ste zvýšenú chorobnosť detí navštevujúcich plávanie v zimných mesiacoch?
V praxi neevidujeme zvýšenú chorobnosť detí počas zimy. Častejšie evidujeme neúčasť z dôvodu choroby v jarnýmch a jesenných mesiacoch. Takže štatistiky chorobnosti nie sú dôvodom nechať si ujsť jednu z mála možností na spestrenie denného režimu dieťatka v zimných mesiacoch, samozrejme treba ho primerane obliecť.

>