O dojčenskom a detskom plávaní

       Plavecké jasličky pre detičky vo veku od troch mesiacov do troch rokov sú prípravkou na výuku plávania, formou radostnej hry a cvičení rodičov s deťmi vo vode, ktorá okrem prípravy na neskorší plavecký výcvik, tiež vhodne pôsobí na zdravý a všestranný vývoj dieťaťa a spestruje denný režim detí aj ich rodičov. Je tiež vhodným doplnkom rehabilitácie detí po niektorých úrazoch, alebo odchýlkou psychomotorického vývoja. Celá výuka je robená hravou nenásilnou formou. Inštruktorky za pomoci pesničiek, básničiek, hračiek a detských plaveckých pomôcok, deti naučia základným plaveckým zručnostiam, ktoré musí zvládnut každý, kto sa chce naučit plávať.

       Detičky získajú kladný vzťah k vode, cit pre vodu, naučia sa vydychovať do vody, splývať na brušku a na chrbátiku, ponárať sa a orientovať sa pod vodou, čo im môže pomôcť zvládnuť neočakávané pády do vody. Tešia sa na pobyt a hry vo vode, zvyčajne lepšie jedia, spia a otužovaním sa posilňuje ich imunitný systém. Tiež si postupne a nenásilne zvykajú na kolektív detí a ľudí okolo seba, čo im ulahčí vstup do predškolských zariadení.

Organizujeme aj výukové kurzy plávania pre staršie deti, kde sa deti učia zvládnuť rôzne plavecké štýly a tiež výkonnostné a pretekárske plávanie.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Tu je tlačivo pre záujemcov na poukázanie 2% dane našemu klubu. Ďakujeme.

2% dane